خاله بهار

این شعر زیبا از ساجده 11 ساله است که لطف کردند برای ما فرستادند.و از همین جا ازشون تشکر میکنیم و آرزوهای بهترینارو براشون داریم.

 از اسمان به شهر ما       خاله بهار امده
به دشت ها و دره ها       به کوهسار امده
بوی بنفشه میدهد        چارقد و لباس او
گرفته شهر ما به خود     از او دوباره رنگ و بو
خاله بهار مهربان             به شهر ما خوش امدی!
دوباره رنگ تازه ای          به خانه ی ما زدی
تر داده ای به شهر ما      شاپرک و پرنده را
بیا بده به بچه ها             عیدی خوب و خنده