سلام بر وبلاگ نویسان عزیز

خاله گلنار وبلاگی راه انداختن کهه به معرفی وبلاگ ها می پردازد.

در صورت تمایل آدرس وبلاگ خود و یه 2 یا 3 خطی از وبلاگ خود برای خاله گلنار بفرستید.

آدرس وبلاگ معرفی وبلاگ کودکانsmile emoticon kolobok