ورزش

بچه ها را دوست دارم        هدیه ای براشون دارم

یک هدیه طلایی                یک نعمت الهی

هدیه ی من سلامته         ورزش کردن یک عادته

 شعر از ساجده ی عزیز این عکس هم از ساجده خانم است.