خب همیشه از بچگی دوس داشتم خلبان شمخیال باطل

ولی نشدعینکنیشخند

امــــــــــــــــا...می رسیم به برنده ها

خب همه میدونیم که برنده مهم نیستلبخند

مهم برنده ستنیشخند

اما نه جدای از شوخی از همه گلایی که شرکت کردن تو این مسابقه یه تشکر

گنـــــــــــــــده میکنمماچ

8 برنده ی این مسابقه:

پگاه و پارساهورا

نسترنتشویق

آندیاهورا

روژیناتشویق

دیبا و پرندهورا

سامتشویق

نرگس آهوهورا

زهره صدیقتشویق

نورچشمیهورا

چرا ٩ تا شد؟؟....نیدونمنیشخند

خـــــــــــب بالاخره داوری این مسابقه هم تموم شد...اوه

امیدوارم کارمون به برنامه 90 نکشه فقط برای تقدیر از داوراننیشخند

جایزه ی این برنده ها رو هم توی جشن تولد پرشین بلاگ تقدیم میکنیمچشمک

امــــــــــــــــــــــا جشن کی هست؟؟

خوب یادتون بمونه:

1 خرداد - از ساعت 4 تا 6 عصر - تهران ،زیر پل گیشا،دانشکده مدیریت دانشگاه

تهران،تالار الغدیر

منتظر دیدن همــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هستمبغل

برنده های این مسابقه و مسابقات آینده

قربــــــــــــــــــــــون همهقلب

خدافظیبای بای