کلوپ دانشمندان کوچک

مامی های مهربان
این بار مامان نی نی گل یه ایده جدید برا دخملی ها وپسلی هایی که بزرگترین تصور درموردشون زندگی موفق بی شک وصد البته دانشمند هایی که همگی دکتر مهندس وووو  ...هستش...داره...قلب
برا همین ایشون سعی کردن یه قدمی تو این راه بردارن ...
صفحه بازیهای دانشمندان کوچک به این موضوع اختصاص داده شده ...
انشالله بها همراهی با کوچولوهای2 سال به بالا تون از این بازیها لذت ببرین..شاد باشین...

  کلیک کنید