قبلش بگم که یه عامه کامنت دارم و داشتم.

 بعضی از کوچولوها تولدشون بوده که نتونستم برم ولی بعضی ها رو رفتملبخندقلب. مثل پگاه بانو.خجالتاز همینجا بگم دستتون درد نکنه که کامنت میزارین و من رو به تولداتون دعوت می کنینماچ. ماجراهای تولدهام داره جالب میشه،امروز با مدیر سایت صحبت کردم یه پیشنهاد داد که کامل توی پست بعدی میگم.

فعلا این سه تا بازی رو داشته باشین

این بازی ها برای تقویت حافظه هست و خیلی هم سخته. باید یکم هوش به کار ببرین.

راستی روزه میگیرین؟ کله کونجیشکی یا کله عقابی؟؟؟بگین برام دوست دارم بدونم.

خ د ا ن گ ه د ا ر ت و ن

 بعدش اضافه کردم

خجالتنیشخند  آخ یکی از خاطرات خوب من توی دوران دبستان و راهنماییم این بود که نمره ی دیکتم همیشه چیز بود،همین چیز دیگه ، از اینا 10 چشمک. ولی مامان جونم کمکم کرد و دارم بهتر می شم. شما هام کمکم کنید. میسی