نوید چهره سا مدیر وبلاگ مصاحبه با هنرمندان پرشین بلاگ که این وبلاگ از مجموعه وبلاگهای فنز پرشین بلاگ میباشد.