21- به صحبتهای کودک خود گوش فرا دهید. چیزهایی که او به آنها اهمیت بسیاری می دهد، می تواند سرنخی از استعدادهای خاصی باشد که از آنها برخوردار است.

22- فضای خاصی را در خانه برای پرداختن به فعالیتهای خلاقانه در نظر بگیرید.

23- هنگامی که کارهای روزمره ای را که به عهده فرزندتان گذاشته اید، با موفقیت انجام می دهد، حس مسئولیتش را در انجام کارهای خانه مورد قدردانی قرار دهید.

24- بصورت خانوادگی از مکانهای جدید دیدن کنید.

25- بازی های بازپاسخ به فرزند خود بدهید. اسباب بازی هایی مانند سر هم کردن        قطعات و عروسکهای دستی باعث تشویق بازیهای تخیلی می شود.

 

 

26- بگذارید در روز تا حدی به رویاپردازی و کنجکاوی بپردازد.

27- داستانهای الهام بخشی را بخوانید که قهرمانانشان در زندگی موفقیت هایی را کسب کرده اند.

28- با دادن جایزه به فرزند خود رشوه ندهید. از مشوقهایی استفاده کنید که به کودک این پیام را منتقل می کنند که یادگیری نباید به خاطر گرفتن جایزه باشد.

29- اجازه بدهید فرزندتان به گروههای همسالی بپیوندد که همگام با استعدادهای او هستند.

30- برای برانگیختن علائق کودک، درباره خبرهایی که می شنوید، با او به بحث بپردازید.