به نقل از وب سایت تخصصی کودکان: در این پست یک فعالیت جالب برای کودکان معرفی شده است که در آن از طبیعت استفاده شده است . کودکان از نقاشی کردن لذت می برند ، مخصوصا اگر  در نقاشی آن ها طبیعت و یا مواد اطرافشان تاثیرگذار باشند .

برای مشاهده ی کل مطلب اینجا کلیک کنید