فعالیتها و بازیهایی برای کودکان از نوزادی تا 2 سالگی
 

از نوزادی تا 6 ماهگی

فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات:

برای کودک آواز بخوانید، هنگام پرستاری ، در آغو ش گرفتن، یا تکان دادن کودکتان برای خواباندن

 او، برایش لالایی زمزمه کنید.

بازیها و فعالیتهای بدنی:

همراه با کودک خود و همگام با یک موسیقی ساده تکان بخورید، زمزمه کنید، عقب و جلو بروید.

بازیهایی که کودک از آنها لذت می برد عبارت اند از:

نشاندن کودک، قرار دادن او روی زانو و به آرامی و با محکم نگه داشتن کودک، دور اتاق تاختن.

برای کودکان 7 تا 12 ماهه

فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات:

شامل دمیدن در لوله های کاغذی خالی، تقلید صدای حیوانات، و خواندن آوازهای کودکانه.

بازیها و فعالیتهای بدنی:

بازیهای فعالانه تری مثل سواری دادن بر پشت و بالا بردن روی پاها برای بیشتر کودکان بزرگتر

لذتبخش است. همچنین توپ غلتاندن، دالی ، گل یا پوچ و...

بازیهای داخل یا خارج از منزل:

به هم زدن قابلمه و درپوش آن، زدن قاشقهای چوبی به ته قابلمه، پر کردن قوطیهای فلزی و

جعبه ها با گیره های چوبی لباس یا مکعبها، سرگرم کننده است.

برای کودکان 12 تا 18 ماهه

فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات:

به خواندن شعرهای کودکانه که برای رشد زبان بسیار مناسب هستند ادامه دهید و با استفاده از

نحوه بیان بزرگسالان و نه بچه ها تا می توانید با کودکتان حرف بزنید.

بازیها و فعالیتهای بدنی:

بازیهایی با حرکات ساده مثل اتل متل توتوله، دس دسی، قطار بازی، و قایم باشک...

بازیهای داخل یا خارج از منزل:

لگن آب، ظروف و پیمانه های خانگی و...

برای کودکان 18 ماهه تا دو ساله

فعالیتهای مربوط به صداها و کلمات:

کتابهایی را که لغات بیشتری دارند، بخصوص آنهایی که متن آهنگین دارند، با صدای بلند بخوانید.

داستانهایی بسازید که کودکتان قهرمان آن باشد.

بازیها و فعالیتهای بدنی:

بازیها و آوازهایی که با حرکت همراه هستند، مثل عمو زنجیرباف و اتل متل توتوله سرگرم کننده

هستند و می توان آنها را با سایر کودکان انجام داد.

فعالیتهای هنری:

نقاشیهای چسباندنی(کولاژ) با استفاده از کاغذ، پلی استرین، نخ، برنج، پارچه، و سایر مواد،

نقاشی با انگشت، و مدل سازی ساده همگی مشوق کودک هستند. حتما کودک را هنگام انجام

این کارها تحت نظارت داشته باشید.

 

                       از کتاب " همه کودکان تیزهوشند اگر... "

                         نویسنده:  دکتر میریام استاپرد

                             ترجمه:  دکتر سهراب سوری