یک بازی که بسیار به دقت احتیاج داره.شما پس از انجام این بازی به سن مغزتون پی می برید.

ابتدا روی لینک زیر کلیک کنین.


http://flashfabrica .com/f_learning/ brain/brain. html

بعد دکمه استارت رو بزنین.
بعد از یک آماده باش ۳ – ۲ -  ۱ بایستی جای اعداد رو که چند لحظه نمایش داده می شه به خاطر بسپارین و روی جای اون ها به ترتیب از کم به زیاد کلیک کنین.
بعد از چند مرحله، سن مغز شما با توجه به زمان عکس العمل و درستی اون محاسبه و نمایش داده می شه.

بازیه جالبیه.پیشنهاد می کنم بازی کنید.