یکی بود یکی نبود
یه روزگاری یه شهر بود پر از موش
موشهای خوب و بامزه
عینکی ، کپل ، دم باریک ، آقا معلم ، نارنجی ،
گوش دراز ، دم باریک ، سرمایی و ....
یادتون میاد ؟
اگه یادتون اومد خاطره ها ، حس اون روزا و و و هرچی که دوست دارید
درباره ی شهر موشها و مدرسه اش واسه ما بنویسید و جایزه بگیرید .
 
خاطره ها تونو تو وبلاگمسابقه خاطره ای با شهر موش ها ...
 کامنت بذارید.