مامان من چطوری تو شکم تو بودم.!!! 

من چه جوری به دنیا آمده ام ...!!!!

چرا من با ... فرق دارم ...!!!!!

چرا پسرا چادر سرشون نمی کنند ...!!!!

مامان ازدواج یعنی چی ...!!!!!

من نمی خوام تو اتاق خودم بخوابم !!! می ترسم ... می خوام بیام پیش شما بخوابم ...!مگه منو دیگه دوست ندارید...!!!!!!

* یکی از مهم ترین دغدغه ها و  مسائل برای والدین گفتگو با فرزندانشان و دادن اگاهی به آنها در هر مقطع از رشد سنی می باشد و این کار تا زمانی که اگاهی کودک در حد بازی و تفریح است آنچنان سخت نیست اما...!!!!

وقتی زمان آگاهی دادن در مورد عشق، روابط جنسی و شناخت مسائل جنسی به آنها فرا می رسد تازه متوجه سختی پرورش کودکان خود می شویم. در این زمان بعضی از خانواده ها از دادن اطلاعات وآگاهی فرار می کنند و آنرا  به جامعه واگذار می کنند!!!! این عین بی عدالتی و اشتباهی بزرگ در حق کودکان است.

تا کنون وام گرفته اید!!! دریافت پول همیشه شیرین است!!! نه ؟؟ اما وقتی دفترچه اقساط آن را دریافت می کنید نگاه کردن به آن آدم را می آزارد، ولی بازهم سخت نیست اگر بتوانیم هر ماهه اقساط خود را پرداخت کنیم، ولی موقعی کار سخت می شود که اقساط به تعویق بیافتد و بخواهیم آنرا جبران کنیم!!! دادن پول آنهم یکجا بسیار سخت است، حال آنکه مشمول جریمه هم بشود.نه؟!!!!!

والدین در دادن اطلاعات به فرزندان خود به سه گروه تقسیم می شوند :

1-     اطلاعات را با هر سختی هم که باشد بنا بر وظیفه خود به فرزندانشان انتقال می دهند.

2-     اطلاعات را دست و پا شکسته و تا حدی که از زیر بار مسئولیت آن فرار کنندبه فرزندان خود انتقال می دهند. و می گویند ما که وظیفه خود را انجام داده ایم!!!! 

3-  اما دسته بعد از این کار طفره می روند و آنرا باری به هر جهت رها و آموزش آن را وظیفه جامعه می دانند.

* آیا تاکنون به تنهایی های فرزندان خود در اتاقشان فکر کرده اید...!!!!!

آیا وقتی سرکار هستید به فرزندانتان که در خانه باید تنها بمانند فکر کرده اید !!!!!

آیا می دانید آنها در اینترنت به دنبال چه چیزی می گردند!!!!!

آیا... آیا ... آیا ...!!!!!

این گفته ها  شما را کنجکاو نمی کند ...!!!!!

 زیاد راه دوری نروید فقط کافیست به دوران کودکی و جوانی خود برگردید جواب تمام سوالات خود را می گیرید ...!!!نه؟!!

چقدر کنجکاو بودید تا بیشتر بدانید!! برای دانستن به هر دری می زدید!! با توجه به این که آنموقع ها سهولت دسترسی به اطلاعات  مثل امروز نبود؟! اما اصل موضوع بازهم تغییری نمی کند!!!

 در گفتگو با کودکان بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم :

1- کودکان را جهت راحت صحبت و سوال کردن تشویق کنیم و با آنها دوست شویم.

2- محیط را برای گفتگو آرام و مناسب مهیا کنیم.

3- از کلمات سخت و لغات پیچیده در گفتگو با آنهااستفاده نکنیم.

4- باید بر اساس میزان سواد و فهم کودکان صحبت کنیم.

5- شوخ طبعی خود را در صحبت هایمان حفظ و از ناراحتی های احتمالی نترسیم.

6- در مورد عشق، ارتباط جنسی، رابطه نامشروع و مراقبت و احترام به خود و والدین صحبت کنید.

7- برای گفتن ارزشها و دغدغه های خودتان با آنها رک باشید.

8- باید اهمیت مسئولیت پذیری در انتخاب و تصمیم گیری های خود را بدانند.

9- به کودکان کمک کنیم تا بتوانند مزایا و پیامدهای انتخابهای خود را مورد ملاحظه قرار دهند.

10- درباره روابط جنسی، بیماریهای قابل انتقال از این طریق و بارداری با آنان صحبت کنیم.

پدر و مادر از بحث در این موارد اجتناب می کنند و آنرا به تعویق می اندازند و می گویند بعدا با او صحبت می کنم هنوز زود است...! واقعا چند بار این فکر از ذهن خود شما عبور کرده است ؟! دقیقا همان لحظه که این افکار از ذهن شما عبور می کرده است اشتباه شما در مورد وظیفه خطیرتان آغاز گردیده است ...!!!!

آیا دادن اطلاعات و راهنمایی از طرف خانواده ها در تصمیم گیری کودکان و نوجوانان در مورد مسائل جنسی شان کمک نمی کند و از سردرگمی و تهیج بیشتر خارج نمی گردنند؟ چون اطلاعات اینترنت و ... اغلب می تواند نامناسب و با اهداف خاص نویسنده آن باشد!!!

در این مورد ابتدا خانواده سپس مشورت با پزشک و در مرحله بعد روان شناس و در کنار این مسائل روحانی نیز می تواند کمک خوبی برای والدین باشد.

کتابهای حاوی تصاویر گویا، بسته به سن و سطح بلوغ و کنجکاوی کودکان همزمان با رشد آنها می تواند مکمل خوبی برای راحت صحبت کردن شما باشد.

کودکان اغلب دوست دارند در این مورد بیشتر بدانند آیا ما به آنها اطلاعات درست و به جایی می دهیم؟

کودکان بسته به سنشان وقتی متوجه تفاوت جسمی خود می شوند دنبال علت و چگونگی آن هستند و اگر اطلاعات نادرست به آنها داده شود دچار تعارض می شوند و عواقب خطرناکی در آینده در انتظار آنهاست!!!

در دختران با شروع دوران قاعدگی،بچه ها دنبال علت آن و چرایی آن و همچنین تفاوت خود هستند و اینکه چرا پسرها اینطور نیستند و غیره!!! علت حاملگی و دلیل و چرایی آنرا می پرسند!!!

ما باید بسته به سن آنها و رشد تدریجی جسمی و فهم آنها با داستانها و مثالهای رشد  در گیاهان، حیوانات و غیره به آنها آموزش دهیم تا با این حالت به یکباره مواجه نشوند و دچار سردر گمی نگردند.

مسائل مربوط به خود ارضایی، قاعدگی و خطر حاملگی و راههای جلوگیری از آنرا بسته به سن و نیاز به آنها آموزش دهیم!!!

برخی از نوجوانان در مورد ارزشهای خانوادگی، مذهبی یا فرهنگ دچار کشمکش می شوند. وجود یک ارتباط باز و اطلاعات دقیق از جانب والدین این شانس را افزایش می دهد که نوجوانان ارتباط جنسی را به تعویق بیاندازند و زمانی هم که مبادرت به آن نمودند از ارزشهای مناسب کنترل استفاده کنند.

به کودکتان کمک کنید مزایا و پیامدهای انتخابهای مختلف را مورد ملاحظه قرار دهد.

پاسخ به سوالات کودکان در مورد مسائل جنسی،در دوران قبل از مدرسه

سوالاتی که کودک شما در مورد مسائل جنسی می پرسد و پاسخ هایی که برای وی مناسب باشند، به سن کودک شما و توانائی درک و فهم او بستگی دارد. در ادامه برخی از موضوع هایی که کودک قبل از دوران مدرسه ممکن است از شما سوال کند و آنچه که او در هر مرحله باید بداند، عنوان می شود:

-         من چطوری در شکم تو آمده ام:

-         قبل از اینکه به شکم تو بیایم کجا بودم؟

-         چطوری از شکم تو بیرون آمده ام؟

-         بچه ها از کجا می آیند؟

-         چطور هست که دخترها بدنشان با پسرها تفاوت دارد؟

از 18 ماهگی تا 3 سالگی :

کودک شما شروع به شناخت بدن خودش می کند. آموزش اسمهای مناسب برای اعضای بدن به کودکتان اهمیت زیادی دارد. کوتاهی در این امر ممکن است این ذهنیت را برای کودک ایجاد کند که حتما چیز بدی در من است که اسم مناسبی ندارد. همچنین به کودکتان یاد بدهید که کدام قسمت از بدنش خصوصی است( اعضائی که توسط لباسهای زیر پوشیده می شوند).

4 تا 5 سالگی :

کودک شما احتمالا شروع به جلب توجه در مورد جنسیت می کند، هم در مورد خودش هم جنس مخالف. او ممکن است بپرسد که بچه از کجا می آید. او می خواهد بداند که چرا بدن دخترها و پسرها با هم فرق می کند. همچنین او آلت تناسلی اش را لمس می کند و حتی به آلت تناسلی بچه های دیگر کنجکاوی نشان می دهد.

این ربطی به فعالیتهای جنسی بالغین ندارد، بلکه نشانه یک تمایل معمولی و یک دوره رشد در کودکان است. اگر چه کودک شما نیاز دارد که بداند چه چیزی خوب است و چه چیزی بد. قرار دادن یک سری محدودیت ها در شناسائی مجهولات کودک در واقع یک مسئله خانوادگی است.

شما ممکن است در مورد آموزش دادن موارد زیر به کودکتان تصمیم گیری کنید:

-         ابراز تمایل به آلات جنسی و دست زدن به آن در کودکان امری طبیعی است.

-         لخت شدن و بازی با آلت جنسی در مجامع عمومی درست نیست.

-     هیج فرد دیگری، حتی دوستان و خویشاوندان نزدیک، اجازه دست زدن به « اعضای خصوصی » او را ندارند. دکترها و پرستارها به هنگام معاینه پزشکی و والدین هنگامی که میخواهند علت درد در نواحی جنسی را پیدا کنند، از این قاعده مستثنی هستند.

وقتی که کودکتان به سنی میرسد که به مدرسه میرود، بایستی موارد زیر را بداند:

-         اسامی درست اعضای بدن.

-         عملکرد هر یک از آنها

-         تفاوتهای فیزیکی بین پسرها و دخترها

همچنانکه آگاهی های جنسی کودک رو به افزایش است، ممکن است شروع به آزمایش خود ارضائی کند. خود ارضائی بخشی از تمایلات جنسی دوران کودکی بشمار می رود که والدین در نحوه برخورد با آن دچار مشکل می شوند(البته در این دوره خود ارضائی به معنی بازی کردن کودک با اعضای جنسی بدنش می باشد)

تا سن 5 یا 6 سالگی این امری کاملا عادی است نزدیک به 6 سالگی، وقتی هوشیاری اجتماعی کودکان افزایش می یابد ، از اینکه در محافل همگانی به آنها تعلیم داده شود احساس شرم می کنند. مطمئن شوید کودک شما درک می کند که خود ارضائی یک فعالیت خصوصی است، نه عمومی. خود ارضائی به صورت خصوصی ممکن است ادامه پیدا کند و این طبیعی است و از راه درست باید درمان شود هر گونه اشتباه یا تند روی در این مورد ممکن است باعث تعارض یا تثبیت در این مرحله شود.

بعضی وقتها، خود ارضائی مکرر می تواند مشکل ساز گردد. چنین وضعیتی می تواند نشانه آن باشد که:

 1- کودک تحت استرس زیاد قرار دارد.

2-  در خانه توجه کافی دریافت به او نمی شود.

 3- در موارد کمی نیز می تواند نشانه سوء استفاده جنسی باشد.

برخی از کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند بیش از حد به جنسیتشان علاقمند می شوند. اگر خود ارضائی به صورت یک مشکل بروز کرد با پزشک متخصص اطفال تماس بگیرید. برای اغلب کودکان خود ارضائی وجود دارد که با درست عمل کردن در این مورد، این امر صحیح درمان می شود.

پاسخ به سوالات کودکان در مورد اعمال جنسی در سنین مدرسه :

سوالاتی که کودکان مدرسه ای شما در مورد مسائل جنسی می پرسند و پاسخ هایی که شما به آنها می دهید، بستکی به سن کودک شما و توانایی درک و فهم او دارد.

در ادامه برخی از موضوع هائی که کودک مدرسه ای شما ممکن است در مورد آنها سوال کند و آنچه که او در هر مرحله باید بداند، عنوان می شود:

-         دخترها در چند سالگی می توانند بچه دار شوند؟

-         چرا پسرها نشانه جنسی شان با دخترها متفاوت است؟

-         پریود شدن یعنی جه و دلیل آن چیست؟

-         مردم چطوری آمیزش جنسی انجام می دهند؟

-         چرا بعضی از مردها، مردهای دیگر را دوست دارند،

سنین 5 تا 7 سالگی:

کودک شما در حال یادگیری چیزهای بیشتری در مورد تعاملات افراد با یگدیگر است. او ممکن است نسبت به روابط جنسی بین افراد بالغ کنجکاوی نشان دهد.

سوالات او پیچیده تر می گردد؟!!! چرا که او بدنبال درک ارتباط بین جنسیت و پیداشی نوزاد می گردد. او ممکن است درگیر توضیحاتی در مورد چگونگی کارکرد بدن و محلی که بچه از آن می آید شود. همچنین ممکن است برای گرفتن پاسخ سوالاتش به دوستان خود نیز مراجعه کند.

این مهم است که به کودکتان کمک کنید تا جنسیت را به طریقه درست و سالمش درک کند. درسها و ارزشهایی که او در این سنین یاد می گیرد تا دوران بلوغ با او خواهد بود. این بعدها روابط معنی دار دوران بلوغ را پرورش میدهد.

سنین 8 تا 9 سالگی :

کودک شما شاید در این سنین نسبت به درست و غلط بودن کارها حسی دقیق تر پیدا کرده باشد. او قادر به درک این است که ارتباط جنسی چیزی است که بین دو نفر که عاشق یگدیگر شده اند اتفاق می افتد. او شروع به کنجکاوی در این مورد می کند که مامان و بابا چگونه یگدیگر را پیدا کرده اند و عاشق هم شده اند.

همچنانکه سوالات در مورد افسانه، عشق و ازدواج در ذهن او بالا میگیرد، ممکن است سوالاتی نیز در مورد همجنس گرائی مطرح کند. در این زمان بهتر است طرز تفکر خانوادگی و مذهبی خود را در مورد همجنس گرائی بیان کنید.

توضیح دهید که دوست داشتن یا عشق ورزیدن به کسی ربطی به جنسیت فرد ندارد و  دوست داشتن کسی همیشه به ارتباط جنسی ختم نمی گردد. در این سن، کودک شما دچار تغییر و تحولات جسمی و فکری زیادی می گردد که او را برای سن بلوغ آماده می کند. همچنانکه او از جنسیتش بیشتر و بیشتر آگاهی پیدا می کند، این مهم است که با او در مورد به تاخیر انداختن آمیزش جنسی تا زمانیکه بزرگتر شود صحبت کنید. همچنین شما باید درباره روشهای جلوگیری از آبستن شدن و بیماریهای مسری جنسی، مخصوصا ایدز و انواع هپاتیت صحبت کنید.

مطمئن شوید که او می فهمد چگونه این بیماری ها می تواند منتشر شود و او چگونه می تواند خود را در مقابل آنها حفظ کند. به کودکتان بیاموزید که از نظر جنسی مسئولیت پذیر بودن، یکی از مهم ترین درسهای زندگی اش است.

وقتی کودک شما به سن بلوغ میرسد، او باید در مورد مسائل زیر آگاهی کامل داشته باشد :

-         قسمتهای مختلف اعضای جنسی و چگونگی عمل آنها

-         نوزاد چگونه شگل می گیرد و متولد می شود.

-         بلوغ و چگونگی تغییرات بدن

-         قاعدگی زنان ( هم پسرها و هم دخترها باید از اطلاعات این مورد برخوردار شوند)

-         آمیزش جنسی

-         کنترل تولد

-         بیماری های مسری، جنسی و چگونگی انتقال آنها، مخصوصا ایدز و انواع هپاتیت

-         خود ارضائی ( استمناء )

-         همجنس بازی

-         راهبردهای خانوادگی و فردی

 

با افزایش ارتباط صادقانه و مستمر درباره مسئولیت پذیری، ارتباط جنسی و انتخاب، والدین می توانند به بچه های خود کمک کنند تا ارتباط جنسی وزمان صحیح آن را به روشی سالم و مطمئن بیاموزند.

با افزایش ارتباطات جمعی و گروهی صادقانه و مستمر درباره مسئولیت پذیری و عوافقب کارها می توان به کودکان آموخت که به سلامت از این دوره بحرانی عبور و به سلامت پای در زندگی آینده خود بگذارند.

یادتان باشد هر چقدر شما صادقانه از کودکتان فرار کنید دیگران به همان مقدار  ناخالصانه به او نزذیک و اطلاعات غلط مبنی بر امیال خود به او می دهند!!! پس وظیفه خطیر خود را به دیگران واگذار نکنید....!!!