انگشت مکیدن کودکان

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: انگشت مکیدن کودک نشانه‌ای از احساس ناامنی و کمبود محبت یا به عنوان وسیله‌ای برای تسکین هیجانات کودک است.

 

غلامعلی افروز در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: مکیدن شست و انگشتان دست در سال اول زندگی کودک طبیعی و نشانگر یک نوع ارتباط وابستگی عاطفی بین تغذیه و تسکین هیجانات است.
وی گفت: تحریک مخاط دهان در دوره شیرخوارگی و اوایل کودکی تا حدودی لذتبخش است. اما هنگامی که کودک تازه به صورت نیمه خیز شروع به راه رفتن می‌کند، ممکن است زمانی که خسته، ناراحت یا دچار احساس ناامنی می‌‌کند، شست خود را بمکد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: به طور کلی به تدریج تمایل کودک به مکیدن انگشت کمتر می‌شود و زمانی که کودک به سن 5 سالگی می‌رسد، این عادت بسیار کم اتفاق می‌افتد یا این که به کلی از بین می‌رود به خصوص در بین کسانی که از سینه‌ مادر تغذیه شده‌اند.
افروز اضافه کرد: عمل مکیدن انگشت توسط کودک عمدتاً به عنوان وسیله‌ای برای تسکین هیجانات مشاهده شود یا به عنوان نشانه‌ای از احساس ناامنی، کمبود مهر و محبت باشد. ممکن است این عادت نامطلوب ادامه پیدا کند.
وی گفت: باید توجه داشت که اگر مکیدن انگشت شست به صورت جدی برای مدت طولانی ادامه یابد ممکن است، مانع رشد طبیعی دندان کودک شود و باعث تغییر شکل طبیعی دندان‌ها شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: مالیدن ماده‌ تلخ یا تند روی شست‌های کودک و پیچیدن تکه‌ای پارچه دور انگشتان کودک نمی‌تواند، روش مطلوب و مؤثری باشد.