خوش به حال قصه‌نویس‌ها که هر چه دوست داشته باشند می‌نویسند و توی قصه‌هایشان هر کس را بخواهند می‌آورند و هر جا هم بخواهند می‌روند.

سیدمهدی شجاعی هم در قصه‌اش داستان پلنگ سفیدی را می‌نویسد که از زندگی در جنگل خسته شده و چون از رفتار آدم‌ها چیزهای خوبی شنیده، تصمیم می‌گیرد برود و با آنها زندگی کند و هر چه دوستانش مخالفت می‌کنند، بر عقیده خودش می‌ماند و می‌رود تا در همان جنگل به نجاری برمی‌خورد. پس حرف دلش را با او در میان می‌گذارد و همراه نجار به شهر می‌رود... .

حالا در شهر چه اتفاق‌هایی برای او می‌افتد و آدم‌ها را چگونه می‌بیند باید در کتاب «قصه پلنگ سفید» بخوانید.

تصویرهای این کتاب، کار علیرضا گلدوزیان است و نشر کتاب نیستان آن را در شمارگان 4000 نسخه و با قیمت 2200 تومان چاپ کرده است.