عید غدیر مبارکبچه ها شادی کنید، آمده عید غدیر      باز گوید مادرم، قصه های دلپذیر
بار دیگر شهر ما، نور باران می شود          بافروغ چلچراغ، شب چراغان می شود
باز هم امشب پدر، نقل و شیرینی خرید      باز بوی عطرِ و گُل، می دهد پیغام عید
بنده خوب خدا، یار پیغمبر علی ع    او امام اول است، بهترین رهبر علی ع
بانگ قرآن مجید، می رسد از کوچه ها        مژده عید غدیر، شادی ما بچه ها

/ 1 نظر / 117 بازدید
فاطمه

عالی