یک عدد خاله دارید کاندر همیشه مشغول

خب سلام سلامهورا

اومدم فقط بگم اینجا نه بسته شده نه هیچ چیز دیگهشیطان

فقط من یه کمی سرم شلوغ شدهنیشخند

اونم فک کنم تا ٢ هفته دیگه حل بشهسوال

دوستــــــــــــــــــون دارمقلب

با یه عالمه برنامه ی خوب براتون برمیگردمعینک

خدافظیبامن حرف نزن

/ 81 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

[گل][قلب][لبخند][خداحافظ]

زهرا

[گل][گل][گل][قلب][تماس][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خداحافظ]سلام خاله دستت درد نکنه به وبلاگ من سر زدی راستی خاله شنیدم سرت خیلی شلوغه خسته نباشی بازم به من سر بزن اگه سرت خلوت بودخاله جون اگه دیدی مطلب جدید ندارم ببخش یه مقدار مشکل داره دوست دارم از همه دنیا بیشتر[بغل][لبخند][چشمک]

زهرا

[گل][گل][گل][قلب][تماس][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خداحافظ]سلام خاله دستت درد نکنه به وبلاگ من سر زدی راستی خاله شنیدم سرت خیلی شلوغه خسته نباشی بازم به من سر بزن اگه سرت خلوت بودخاله جون اگه دیدی مطلب جدید ندارم ببخش یه مقدار مشکل داره دوست دارم از همه دنیا بیشتر[بغل][لبخند][چشمک]

زهرا

[گل][گل][گل][قلب][تماس][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خداحافظ]سلام خاله دستت درد نکنه به وبلاگ من سر زدی راستی خاله شنیدم سرت خیلی شلوغه خسته نباشی بازم به من سر بزن اگه سرت خلوت بودخاله جون اگه دیدی مطلب جدید ندارم ببخش یه مقدار مشکل داره دوست دارم از همه دنیا بیشتر[بغل][لبخند][چشمک]

زهرا

[گل][گل][گل][قلب][تماس][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خداحافظ]سلام خاله دستت درد نکنه به وبلاگ من سر زدی راستی خاله شنیدم سرت خیلی شلوغه خسته نباشی بازم به من سر بزن اگه سرت خلوت بودخاله جون اگه دیدی مطلب جدید ندارم ببخش یه مقدار مشکل داره دوست دارم از همه دنیا بیشتر[بغل][لبخند][چشمک]

زهرا

[گل][گل][گل][قلب][تماس][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خداحافظ]سلام خاله دستت درد نکنه به وبلاگ من سر زدی راستی خاله شنیدم سرت خیلی شلوغه خسته نباشی بازم به من سر بزن اگه سرت خلوت بودخاله جون اگه دیدی مطلب جدید ندارم ببخش یه مقدار مشکل داره دوست دارم از همه دنیا بیشتر[بغل][لبخند][چشمک]

بیتا

سلام خاله جون ممنون از وبلاگت خلی خوش گذشت خدا سس[گل][خداحافظ]