پژوهشگاه مجازی کودک رونمایی می شود

پژوهشگاه مجازی کودک رونمایی می شود

نگار نیک نفس - فاوانیوز به نقل از خبرگزاری مهر دبیر سومین کنفرانس کودک الکترونیک یکی از مهم ترین اقدامات دبیرخانه سومین کنفرانس کودک الکترونیکی را رونمایی پژوهشگاه مجازی کودک در فروردین 90 اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بهمن آبادی - دبیر سومین کنفرانس کودک الکترونیکی با بیان اینکه همزمان با برگزاری این کنفرانس مباحث فرهنگی و اجتماعی مربوط به فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، افزود: یکی از مهم ترین محورهای این کنفرانس سلامت خانواده در استفاده فناوری اطلاعات است که در این حوزه به شناسایی و بررسی فرصت های مرتبط پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه همزمان با کنفرانس مدرسه هوشمند استانداردهای آموزشی کودکان و اتوماسیون ادارای مدارس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: مدیریت منابع انسانی در مدارس هوشمند یکی از مهم ترین موضوعات این کنفرانس است که در این حوزه دچار چالش های بسیاری هستیم.
 
بهمن آبادی همچنین از برگزاری سمینار توسعه مهدهای کودک الکترونیکی خبر داد و گفت: در این سمینار که با حضور تمام مدیران مهدهای کودک برگزار می شود، طرح پیشنهادی از سوی این مدیران در خصوص ایجاد مهدهای الکترونیکی تهیه می شود.
 
دبیر سومین کنفرانس کودک الکترونیکی با بیان اینکه در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی با حضور تمام شرکت های تخصصی در حوزه نرم افزارهای کودک برپاست، افزود: تمام بازی های رایانه ای و سرگرمی های کودکان در این حوزه در این نمایشگاه ارائه می شود.

/ 2 نظر / 6 بازدید
مامان زهرا نازنازی

,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` -----------♥ ---------♥ --------♥ -------♥ -----♥ ---♥ --♥

ارش

ممنونم از نظزتون خاله امیدوارم از گرایش تخصصی من در یک مکان مجازی لذت برده باشین