جشن تکلیف ...

به درخواست الناز جان

جشن تکلیفبه سن تکلیف رسیده ام من
به شکر خدا سپیده ام من

خوشا به حالم با این سعادت
می گیرم امسال جشن عبادت

عبادت من چه دلنشین است
نماز مومن ستون دین است

خد ا پرستی باشد طریقم
با اهل تقوا یار و رفیقم

بیزارم از بد ، من خوب هستم
نزد خداوند محبوب هستم

جشن عبادت فرخنده بادا
مکتب اسلام پاینده بادا

/ 5 نظر / 237 بازدید
نازی

عبادت کن کارات درست از اب دربیاد[گل][چشمک][لبخند][هورا][فرشته]

بلوم

[شرمنده]

سیما

خیای قشنگ بود فرشته ی اسمانی ان شا... تمام دختران تازه به سن تکلیف رسیده ایمانشان به خدا هر لحظه بیشتر گردد[فرشته]

wikinini

ویکی نی نی سایت تخصصی بارداری نوزاد و کودک www.wikinini.com