اتل متل توتوله

اتل متل توتوله

بازیی که حتی یک نفره هم می‌شود اجرایش کرد به صورتی که پاها را دراز کرده و شعر مخصوص آن خوانده می‌شود و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا می‌رود و در پایان شعر پایی که شعر روی آن پایان می‌پذیرد به عنوان بازنده انتخاب می‌شود واین کار تا باقی مانند یک پا ادامه می‌یابد. شعر اتل متل به این صورت است:

اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره نه شیر داره نه پستون گاوشو بردن هندستون یک زن هندی بستون اسمشو بزار عمقزی دور کلاش قرمزی یه سنگ زدم به بلبل صداش رفته استامبولاستامبول هم خراب شد دل بی بی جون کباب شد

                                                                 هاچین و واچین یه پاتو ورچین.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید